Get Adobe Flash player

 Izaberite web  paket:

I. Osnovni Veb paketi  web sajt predlozi

II.Napredni web paket predlozi

III. - IV. Poslovni i profesionalni web paket web sajt predlozi

 

I. Osnovni web paket web sajt predlozi

Slike i sadržaj se mogu zamijeniti po želji kupca.


II. Napredni web paket web sajt predlozi.

Nekoliko primera naprednih veb paketa. Tekst i slike mogu se mijenjati po potrebi.

 III. - IV. Poslovni i profesionalni web paket web sajt predlozi

 Sve sajtovi sa animiranim slajderom i komponentima na sajtu, kompletno  optimizano za pregled na telefon tablet ( Bootstrap 4.x.x  verzije, responsive). Na bazi CMS sistema, web sajt sadrži više strana i mogućnost da samostalno dodajete tekst, fotografije u neograničenom broju. Preko web browsera (Internet pretraživač , Firefox, Chrome Edge i ostalo) samostalno možete ažurirati sajt bez poznavanja programiranja

Možete pogledati  LIVE PAGE OVDE da vidite kako izgledaju efekti i animacije na elementima veb stranice. Ostale stranice navedene su na sličan način, sa različitom brzinom i smjerom animacije.

1. Web sajtovi za biznis, usluge marketing agencije i ostalo.

2. Web sajtovi za biznis kompanije, usluge marketing agencije i ostalo.

3. Web sajtovi za konstrukciju, usluge i servise nekretnina i ostalo.

4. Web sajtovi za dizajn usluge ,marketing agencije, stapane usluge  ostalo.

5. Web sajtovi za edukaciju, kurseve, skole i univerziteta.

6.Web sajtovi za sportskih klubova,fitnes klubova i ostale sportske aktivnosti.

7. Web sajtovi za medicinskih i zdravstvenih usluga, zubara raznih doktora, veterinara i ostalo.

 8.Web sajtovi za prodavnice, kioskova, pekara, poslasticarnica i ostalih tehnickih roba.


 III. - IV. Poslovni i profesionalni web paket web sajt predlozi

 Web sajtovi za biznis, usluge marketing agencije i ostalo.

Možete pogledati  LIVE PAGE OVDE da vidite kako izgledaju efekti i animacije na elementima veb stranice. Ostale stranice navedene su na sličan način, sa različitom brzinom i smjerom animacije.


 III. - IV. Poslovni i profesionalni web paket web sajt predlozi

Možete pogledati  LIVE PAGE OVDE da vidite kako izgledaju efekti i animacije na elementima veb stranice. Ostale stranice navedene su na sličan način, sa različitom brzinom i smjerom animacije.

Web sajtovi za biznis kompanije, usluge marketing agencije i ostalo.

 


 III. - IV. Poslovni i profesionalni web paket web sajt predlozi

 Web sajtovi za konstrukciju, usluge i servise nekretnina i ostalo.

Možete pogledati  LIVE PAGE OVDE da vidite kako izgledaju efekti i animacije na elementima veb stranice. Ostale stranice navedene su na sličan način, sa različitom brzinom i smjerom animacije.


 III. - IV. Poslovni i profesionalni web paket web sajt predlozi

Web sajtovi za dizajn usluge ,marketing agencije, stampane usluge  ostalo.

Možete pogledati  LIVE PAGE OVDE da vidite kako izgledaju efekti i animacije na elementima veb stranice. Ostale stranice navedene su na sličan način, sa različitom brzinom i smjerom animacije.


III. - IV. Poslovni i profesionalni web paket web sajt predlozi 

Web sajtovi za edukaciju, kurseve, skole i univerziteta.

Možete pogledati  LIVE PAGE OVDE da vidite kako izgledaju efekti i animacije na elementima veb stranice. Ostale stranice navedene su na sličan način, sa različitom brzinom i smjerom animacije.


III. - IV. Poslovni i profesionalni web paket web sajt predlozi

Web sajtovi za sportskih klubova,fitnes klubova i ostale sportske aktivnosti.

Možete pogledati  LIVE PAGE OVDE da vidite kako izgledaju efekti i animacije na elementima veb stranice. Ostale stranice navedene su na sličan način, sa različitom brzinom i smjerom animacije.


III. - IV. Poslovni i profesionalni web paket web sajt predlozi

Web sajtovi za medicinskih i zdravstvenih usluga, zubara raznih doktora, veterinara i ostalo.

Možete pogledati  LIVE PAGE OVDE da vidite kako izgledaju efekti i animacije na elementima veb stranice. Ostale stranice navedene su na sličan način, sa različitom brzinom i smjerom animacije.


III. - IV. Poslovni i profesionalni web paket web sajt predlozi 

Web sajtovi za prodavnice, kioskova, pekara, poslasticarnica i ostalih tehnickih roba.

Možete pogledati  LIVE PAGE OVDE da vidite kako izgledaju efekti i animacije na elementima veb stranice. Ostale stranice navedene su na sličan način, sa različitom brzinom i smjerom animacije.